Edukacja globalna w naszej szkole

Nasza szkoła zaangażowała się w realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Globalnej „Uczymy się razem dla siebie i świata”, zorganizowanego przez Fundację Civis Polonus.

Mottem działań podejmowanych przez uczniów naszego liceum są słowa wielkiego indyjskiego przywódcy, Mahatmy Gandhiego – „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”. Podejmowane przedsięwzięcia dotyczą tematyki głodu, marnowania żywności oraz odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwego handlu. A dzięki lekcjom poświęconym tej tematyce, przeprowadzonym  przez wielu nauczycieli, młodzież dostrzega perspektywę ludzi    z państw globalnego Południa, uczy się otwartego ale i krytycznego podejścia  do prezentowanych problemów   i zauważa swój wpływ na ich przebieg.

Projekt realizują uczniowie klasy II b: Agnieszka Giesek, Emilia Drankowska, Angelika Grzywińska, Julia Pruchniewska, Aleksandra Rochewicz, Aleksandra Skarzyńska, Wiktoria Świniarska, Konrad Świtkowski, Natalia Wiadrowska, Amelia Wiśniewska pod kierunkiem nauczycielek – p. Joanny Piórkowskiej i p. Karoliny Wrzeszczyńskiej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania projektowe mają postać wideokonferencji, a uczniowie wykonując zadania współpracują zdalnie.

Głównym celem projektu jest pokazanie przyczyn i konsekwencji zjawisk globalnych oraz potrzeby odpowiedzialnego zaangażowania w rozwiązywanie problemów o charakterze międzynarodowym.

Pamiętaj! Jesteśmy połączeni globalną siecią powiązań. Zależymy od siebie nawzajem i warto zdawać sobie z tego sprawę. Od naszych działań i codziennych decyzji – konsumenckich  i obywatelskich – zależy dobrobyt, pokój, przestrzeganie praw człowieka oraz stan środowiska naturalnego. To w naszych rękach leży odpowiedzialność za siebie, za innych i za ten świat. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.