Konsultacje z Rodzicami 2020/2021

Konsultacje dla Rodziców w bieżącym roku szkolnym będą odbywać się indywidualnie – na prośbę Rodzica. Prosimy o zgłaszanie poprzez wiadomość na librusie potrzeby spotkania się z nauczycielem/nauczycielami. Wspólnie ustalimy termin i formę zebrania.