Samorząd

Władze Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:


Krzysztof Malinowski – przewodniczący

Natalia Jaworska – zastępca przewodniczącego

Oliwia Drankowska – skarbnik

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan  Michał Świniarski.