Samorząd

Władze Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:


Zuzanna Kordalska – przewodniczący

Arkadiusz Kraszewski – zastępca przewodniczącego

Konrad Świtkowski – skarbnik

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan  Michał Świniarski.