Samorząd

Samorząd Uczniowski 2019/2020

Naszą Szkołą rządzą:

przewodniczący SU – Mateusz Jaworski

zastępczyni przewodniczącego SU – Alicja Bartkowska

sekretarz SU – Konrad Świtkowski

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan  Michał Świniarski.