Historia

 

Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego powołano Zarządzeniem Kuratorium Oświaty w Ciechanowie z dnia 1.09.1975 roku. Liceum od chwili powstania wchodziło w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej, której dyrektorem był Józef Mastalerz, pełniący jednocześnie obowiązki miejsko – gminnego dyrektora szkół. Współorganizatorami pierwszego samodzielnego LO w Lidzbarku byli m.in. wizytator szkolny Edward Klemens i Józef Mastalerz. Dużego wsparcia w powołaniu szkoły udzielił ówczesny wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ciechanowie Zygmunt Borowski. W skład liceum oprócz Liceum Młodzieżowego, liczącego trzy oddziały, wchodziło Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Liceum Rolnicze i dwie klasy eksperymentalne dziesięcioletniej szkoły średniej, której obligatoryjne wprowadzenie upadło na początku 1975 r. Zgodnie z Zarządzeniem Kuratorium Oświaty i Wychowania, budżetem liceum kierował dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej, natomiast bezpośrednią działalnością szkoły zarządzał Edward Klemens, pełniący najpierw funkcję gminnego dyrektora szkół do spraw liceów, a od 1981 roku samodzielnym dyrektorem tejże placówki. Dużym wsparciem w pracy dyrektora byli społeczni zastępcy dyrektora w osobach Justyny Stanisławskiej i Jadwigi Nizgorskiej. Od 1992 do 1996 obowiązki dyrektora pełnił Leszek Bączkiewicz, następnie Danuta Jamrozik-Zomkowska, a obecnie obowiązki dyrektora sprawuje Dorota Sadowska. Zajęcia w liceum odbywały się początkowo w budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej, a od 1 września 1980 roku szkoła przeszła do nowego budynku, który otrzymała na własność od Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1987 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania nadało szkole imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Natomiast dwa lata później Komitet Rodzicielski dla upamiętnienia tego wydarzenia ufundował szkole sztandar i tablicę pamiątkową. Od 1.09.1996 roku w budynku LO w ramach Zespołu Edukacji „Wiedza” we Włocławku, działały dwie szkoły: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące i Zaoczne Policealne Studium Zawodowe. Dyrektorem obydwu szkół był Edward Klemens. W szkole przez większy okres  obowiązywał profil podstawowy. W latach szkolnych 1980 – 1987 realizowano w jednym oddziale profil pedagogiczny. Reforma oświaty zlikwidowała w liceach ogólnokształcących profile i zastąpiła je nauczaniem przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Ostatnia matura absolwentów czteroletniego liceum odbyła się w maju 2004 roku, a po raz pierwszy „Nową Maturę” absolwenci trzyletniego liceum zdawali w maju 2005 roku. Od września 2003 roku w szkole zaczęła funkcjonować nowa pracownia internetowa oraz Centrum Multimedialne dzięki wdrożeniu programu „Pracownia internetowa w każdej szkole”. W Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2003r. oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną wraz z nowoczesnym zapleczem.

Więcej informacji o szkole znajduje się w pracy pod red. E. Klemensa pt. „30 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku”, Lidzbark-Żuromin 2005.