Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znajduje się pod adresem https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /LO_LIDZBARK/skrytka), zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1664).
Składanie wniosków
Po złożeniu elektronicznego wniosku do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku, do osoby składającej wniosek zostanie wysłane urzędowe poświadczenie odbioru na wskazany wcześniej adres e-mail.
Osoby zarejestrowane mają możliwość na bieżąco sprawdzać stan zarejestrowanej sprawy.
Załączniki do wniosków
Akceptowane formaty plików:

 • txt
 • doc
 • rtf
 • xls
 • pdf
 • gif
 • tif
 • bmp
 • jpg
 • zip
  Składanie elektronicznych dokumentów na nośnikach
  Akceptowane typy nośników elektronicznych:
 • pendrive
  – CD-RW
 • DVD-RW
  Dokumenty elektroniczne doręczane do Liceum ogólnokształcącego w Lidzbarku zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane.