Projekty

Niedawno realizowane projekty

Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0021/16

Tytuł projektu: Zaprojektuj swoją przyszłość

Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki

Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

 

 

Nazwa programu/projektu wartość projektów termin realizacji cel efekt
koszt całkowity  
 

„Zaprojektuj swoją przyszłość”

RPWM.02.02.01-28-0021/16

123773,29 zł   15.09.2016 r. – 31.03.2017 r. Ponoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli (8 osób) i uczniów szkoły (20 osób) 7 nauczycieli ukończyło kurs w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych;

21 uczestników projektu (uczniów szkoły) zdobyło certyfikat ECDL IT Security i ECDL Web Editing.

Ponadto zakupiono 20 laptopów, szafę do laptopów, 3 tablice interaktywne, 8 flipchartów.

 

Nr wniosku: RPWM.02.02.01-28-0137/16

Tytuł projektu: Projekt na przyszłość

Oś priorytetowa: Kadry dla gospodarki

Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

 

 

Nazwa programu/projektu wartość projektów termin realizacji cel efekt dla szkoły
i uczniów
koszt całkowity  
„Projekt na przyszłość”

RPWM.02.02.01-28-0137/16

236294,56 zł   01.06.2017 r. – 31.07.2018 r. Ponoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli (6 osób) i uczniów szkoły (40 osób) Zakupiono 40 laptopów wraz z akcesoriami.

6 nauczycieli podniosło kompetencje cyfrowe – uzyskało Certyfikat ECDL E-NAUCZYCIEL,

43 uczniów uzyskało Certyfikat ECDL potwierdzający podniesienie kompetencji cyfrowych.