Koła zainteresowań

W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie:

języka polskiego,

matematyki,

języka angielskiego,

funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu,

koło teatralne

oraz

prężnie działa Szkolny Klub Sportowy