Pracownicy

Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020:

mgr Dorota Sadowska – dyrektor szkoły, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

mgr Anna Ambrochowicz – język polski, wiedza o kulturze

mgr Aldona Bakulska – matematyka

mgr Justyna Filipek – język niemiecki

mgr Iwona Gołębiowska – biologia, geografia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie 

mgr Jacek Kraynik – historia, historia i społeczeństwo

mgr Iwona Szatkowska – biologia

mgr Ewa Mroczkowska – język angielski

ks. mgr Marcin Nowicki – religia

mgr Joanna Piórkowska – chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie

mgr Paulina Sekita – język polski

mgr Agnieszka Stanisławska – wiedza o kulturze, filozofia

mgr Michał Świniarski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa 

mgr Karolina Wrzeszczyńska – język angielski

mgr Krzysztof Zabłotny – matematyka, informatyka 

Biblioteka:

mgr Paulina Sekita – bibliotekarz

Pedagog szkolny:

mgr Agnieszka Stanisławska