Jakie są przyczyny głodu na świecie?

Dostęp do żywności należy do podstawowych praw człowieka. Tymczasem, zgodnie z danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), ok. 870 milionów ludzi na świecie jest niedożywionych. Oznacza to, że co ósmy mieszkaniec Ziemi nie ma dostępu do wystarczającej ilości pożywienia. Raport FAO wykazuje również, że każdego roku na śmietnik trafia 1,3 miliarda ton jedzenia, co stanowi jedną trzecią żywności produkowanej na naszej planecie. Czy zastanawialiście się nad tym, dlaczego tak wielu ludzi głoduje, skoro na świecie produkuje się wystarczającą ilość żywności?

W krajach globalnego Południa największym problemem jest niedożywienie i głód ukryty. Niedożywienie to sytuacja, w której nie dostarczamy organizmowi odpowiedniej liczby kalorii oraz wystarczającej ilości wszystkich składników odżywczych. Osłabia ono organizm i czyni go podatnym na rozmaite choroby.

Głód ukryty to chroniczny niedobór witamin i minerałów. Najczęściej nie wywołuje wyraźnych objawów, dlatego cierpiący nań ludzie nie są świadomi zagrożenia. Ukryty głód nie musi wiązać się ze zbyt małą ilością jedzenia, ale raczej z jego niską jakością i niewielką różnorodnością. Osoba, która codziennie je te same potrawy, przygotowane z podstawowych produktów, takich jak ryż, ziemniaki czy mąka, jest najedzona, ale dostarcza organizmowi bardzo niewiele potrzebnych mikroelementów.

Głód jest niedożywieniem w wersji skrajnej, żaden organizm nie jest w stanie przez dłuższy czas tolerować absolutnego braku pokarmu. Problem głodu szczególnie dotkliwie doświadcza ludność krajów globalnego Południa. Obecnie ok. 60 % populacji Azji i Pacyfiku oraz ok. 30 % mieszkańców Afryki cierpi z powodu głodu.

Przyczyną głodu jest ubóstwo, które może wynikać z konfliktów zbrojnych, uchodźstwa, autorytarnego sprawowania władzy, zawłaszczania ziemi, nierównego podziału dóbr w dostępie do ziemi. Konflikty zbrojne prowadzą do niszczenia upraw, zapasów żywności i odbierają dochód niezbędny, by kupić pożywienie. Często są to efekty celowego działania, nastawionego na zagładę przeciwnika i ludności, która go wspiera. Głód i ubóstwo pogłębiają także postępujące zmiany klimatu, które stanowią poważne zagrożenie dla rolników. Powodują one wysychanie plonów oraz zalewanie pól i wsi, pogarszają dostęp do wody, przyczyniają się do rozprzestrzeniania się chorób i szkodników.

Kolejnym zjawiskiem prowadzącym do głodu jest produkcja żywności, która nie jest towarem pierwszej potrzeby. W krajach dotkniętych ubóstwem wiele hektarów pól uprawnych jest wykorzystywana nie pod uprawę podstawowych produktów żywieniowych takich jak zboża, ale dóbr bardziej luksusowych, np. kawy, herbaty, owoców i przypraw, które następnie eksportuje się do krajów bogatych. Problemy niedożywienia i głodu są pogłębiane przez użycie ziemi pod coraz częstsze działania związane z produkcją biopaliw i paszy dla zwierząt. Uprawa roślin przeznaczonych na biopaliwa zbiera gorzkie żniwo w postaci nie tylko wypierania upraw pod jedzenie dla ludzi, ale także niszczenia lasów deszczowych.

Problem głodu z pewnością jest złożony i ma na niego wpływ wiele czynników. Nasze codzienne decyzje konsumenckie w zglobalizowanym świecie mają wpływ na drobnych rolników – producentów żywności – zarówno w Europie jak i w krajach globalnego Południa. Możemy wspierać takie modele gospodarki rolnej, które są przyjazne człowiekowi i środowisku. Pamiętajmy też, że te same produkty, które lądują w śmietniku w jednej części globu, mogłyby stać się posiłkiem ratującym życie w innej części tego samego świata.

Artykuł napisała: Wiktoria Świniarska, kl. II b

Ilustrację do artykułu wykonała: Julia Pruchniewska, kl. II b

ŹRÓDŁA:

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/06/2017_dlaszkol_prawo_do_zywnosci.pdf

https://www.ekonsument.pl/materialy/publ_443_broszurka_2011.pdf

http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/ZALEZNOSCI_GLOBALNE.pdf?fbclid=IwAR0kRMVJliUubItkkr_pVfLhYjEdwJSh9ruRGka6aS1mf5ha3_VNXt9wzEc