Czym różni się globalne Południe od globalnej Północy?

W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Globalnej „Uczymy się dla siebie i świata”, realizowanego w naszej szkole pod hasłem „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”, uczniowie przygotowali zdjęcia  pt. „Głód w krajach globalnego Południa i nadprodukcja żywności  w krajach globalnej Północy”. Do przygotowania prac uczniowie wykorzystali zdjęcia dostępne w Internecie lub własne.

Najciekawsze zdjęcia przygotowali: Konrad Świtkowski, Emilia Drankowska, Kacper Deorocki i Aleksandra Skarzyńska.

Gratulujemy wyróżnionym!

Na określenie krajów bogatych używa się terminu “globalna Północ”, bo znajdują się przeważnie na północ od krajów biedniejszych, określanych mianem “globalnego Południa”.

Globalna Północ utożsamiana jest najczęściej z obszarem stabilności, demokracji, dobrobytu oraz przestrzegania praw człowieka, natomiast Południe z niedorozwojem ekonomicznym, biedą i konfliktami. Podział ten jest umowny, państwa leżące na południu globu, o wysokim dochodzie narodowym, takie jak np. Australia, należą do Północy.

Kraje globalnej Północy i globalnego Południa dzieli ogromna różnica rozwojowa, która decyduje też o zupełnie odmiennym stylu życia ich mieszkańców. Istotne jest to, że kraje te różnią się kulturowo – inaczej podchodzi się tam np. do pojęcia czasu, relacji międzyludzkich czy nawet pojęcia osiągnięcia cywilizacyjnego. Warunki życiowe są diametralnie różne i codzienne zajęcia ludzi też są inne.

Kraje globalnego Południa mają olbrzymi, choć często niedoceniany dorobek cywilizacyjny – wystarczy pomyśleć, gdzie wymyślono cyfry i dziesiętny system pozycyjny (Indie), skąd pochodzi papier (Chiny). Najpopularniejszy napój na świecie – kawa – wywodzi się z Etiopii. Dlatego, gdy mówimy o istniejących różnicach między krajami Północy i Południa, nie dotyczą one tylko widocznej przepaści ekonomicznej, ale mają też związek z różnicami kulturowymi. Kraje bogatsze nie są pod każdym względem lepsze od państw borykających się z biedą.

Źródła: http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/Edukacja_globalna_-_szkolenie_Zaleznosci_Globalne_PZS_2012.pdf

Źródła zdjęć:

https://www.gosc.pl/doc/910867.Jak-pomagac-Afryce?fbclid=IwAR3UE5URgPsviH88Vwgt2AdJ3kC7D6jCIjciNpLpwWD-PiDo4gvs6b7lOpU

https://www.womenshealth.pl/odzywianie/Jedzenie-bogate-w-dobro,12986,1?fbclid=IwAR00vTUQY3e378VRZZmj-1OLj-KrCNfrOu77sb2CHskBI6MW1XZSRMVfR3g

https://www.wnp.pl/parlamentarny/swiat/konferencja-w-rzymie-821-mln-ludzi-cierpi-z-powodu-glodu,34094.html

http://www.vokera.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/renewable-technology-solutions.pdf