Komunikat dla Maturzystów

Termin odbioru świadectw dojrzałości oraz nieodebranych wcześniej dokumentów szkolnych:

11 sierpnia 2020, godzina 10.00-14.00

Obowiązuje reżim sanitarny – maseczki, rękawiczki, własny długopis.

Dokumenty wydawane będą w wejściu do sali gimnastycznej:

– klasa 3 a – wejście od strony parkingu,

– klasa 3 b – wejście od boiska orlik.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości przy odbiorze świadectw.

Dokumenty można odbierać osobiście lub przez upoważnianego na piśmie rodzica.