Termin odbioru świadectw dojrzałości oraz nieodebranych wcześniej dokumentów szkolnych:

11 sierpnia 2020, godzina 10.00-14.00

Obowiązuje reżim sanitarny – maseczki, rękawiczki, własny długopis.

Dokumenty wydawane będą w wejściu do sali gimnastycznej:

– klasa 3 a – wejście od strony parkingu,

– klasa 3 b – wejście od boiska Orlik.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości przy odbiorze świadectw.

Dokumenty można odbierać osobiście lub przez upoważnianego na piśmie rodzica.

 Absolwenci z ubiegłych lat szkolnych odbierają świadectwa dojrzałości w  11 sierpnia 2020 w godzinach 10-14.00 w sekretariacie szkoły  . Obowiązuje reżim sanitarny – maseczki, rękawiczki, własny długopis.

Osoby, którym przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego muszą złożyć wniosek do dyrektora szkoły  (druk w sekretariacie szkoły)                                         w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2020 do godz. 14.00.