Co to jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)?

„Róże oznaczają w Kenii nie tylko ciężką pracę i poranione ręce kobiet lecz również poważne w skutkach zatrucia chemikaliami. (…) W kenijskich fabrykach robotnicami są głównie kobiety. (…) Pracują codziennie po dwanaście godzin dziennie, bez odpowiedniego zabezpieczenia i ma­sek. Wiele z nich pada ofiarą tragicznych wypadków, ale prawdziwe dane nie są znane, gdyż statystyki podlegają utajnieniu” – to fragment artykułu prasowego, który poznaliśmy na lekcji o łamaniu praw człowieka. Autorka artykułu, Anna Desponds, zwróciła uwagę na problem kobiet traktowanych jako tania siła robocza w kenijskich plantacjach róż, których właściciele mieszkają w Europie.

Mieszkańcy globalnego Południa często pracują w trudnych warunkach, za niewielkie pieniądze. Czy wiecie, że pracownik plantacji kawy zarabia 0,5 USD dziennie, a z każdej filiżanki kawy, którą wypijamy w restauracji, producent otrzymuje jedynie 5-25 groszy? Pracownicy plantacji kawy, herbaty i kakao nie są w stanie utrzymać i wykształcić swoich dzieci ani zapewnić im opieki lekarskiej.

[ilustracja przedstawia na białym tle po lewej stronie logo fairtrade z czarnym podpisem FAIRTRADE – zielono-niebieskie kółko faliście przecięte w płaszczyźnie pionowej – a po prawej stronie rysunku znajduje się czerwona róża]

Czym jest Sprawiedliwy Handel?

Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) to uczciwość we wszystkich relacjach handlowych, zwłaszcza w tych między krajami bogatej Północy i biednego Południa. Jest to ruch tworzony przez organizacje pozarządowe, działaczy i wolontariuszy oraz firmy na rzecz rozwoju społeczności drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa. Karta Zasad Sprawiedliwego Handlu jest podstawowym dokumentem opisującym zasady funkcjonowania ruchu, w którym Sprawiedliwy Handel definiuje się jako:

„ [..] Partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych i ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa. Organizacje Sprawiedliwego Handlu są aktywnie zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego”.

Sprawiedliwy Handel stawia potrzeby ludzi przed zyskiem i dba o rozwój korzystnych relacji między sprzedawcami i nabywcami. Fair Trade wyklucza dyskryminację i stwarza możliwości poprawy warunków pracy i życia ubogich producentów.

Kryteria Sprawiedliwego Handlu obejmują także: zakaz pracy dzieci i pracy niewolniczej, zapewnienie pensji minimalnej (zgodnie z prawem danego kraju), równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn, kryteria „ekologiczne” np. niestosowanie szkodliwych dla zdrowia pestycydów. Około 75% produktów spożywczych Sprawiedliwego Handlu posiada także certyfikat rolnictwa ekologicznego.

Nad spełnieniem tych kryteriów czuwają dwie główne organizacje: Fairtrade International oraz World Fair Trade Organisation. Obie skupiają szereg mniejszych organizacji np. krajowych.

Certyfikat Fairtrade posiadają produkty, których wytwarzanie spełnia określone standardy społeczne i środowiskowe, takiej jak stabilna i uczciwa cena. Możecie go znaleźć na produktach wytwarzanych w krajach globalnego Południa. Symbolu certyfikatu Fairtradeszukajcie między innymi na: kawie, herbacie, czekoladach, kakao, sokach, przyprawach, ryżu i kwiatach.

Pamiętajcie, że kupując produkty ze znaczkiem Fairtrade wspieramy poprawę jakości życia osób, które je wytwarzają i  przyczyniamy się do zmniejszania negatywnych skutków działalności człowieka.

autor artykułu: Natalia Wiadrowska

autor ilustracji: Julia Pruchniewska

Źródła:

http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/ZALEZNOSCI_GLOBALNE.pdf