Przerwa na czytanie

We wtorek, 13 października 2020 roku, proszę przyjść do szkoły z aktualnie czytaną lub ulubioną książką!

Nasza Szkoła zgłosiła się do uczestnictwa w akcji „Przerwa na czytanie”, której organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Jest to I Międzynarodowa edycja V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:

– placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujących się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,

– szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).

Udział w biciu rekordu biorą wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji.

Celem akcji jest:

– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

– integracja środowiska lokalnego;- pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;

– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Będziemy czytać na dużej przerwie we wtorek 13 października 2020 roku!