Odbiór świadectw dojrzałości

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI absolwentów przystępujących do egzaminu poprawkowego można odbierać w szkole w środę 30 września 2020 w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem 23 696 13 17.

Proszę pamiętać o reżimie sanitarnym i zachowaniu dystansu społecznego!