Konkurs fotograficzny „Ślady historii”

REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Ślady historii”

organizowanego przez

Bibliotekę Szkolną w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku

 Cele konkursu:

  • Uświetnienie obchodów 100-lecia Powiatu Działdowskiego i Powrotu Lidzbarka do Macierzy
  • doskonalenie umiejętności pięknego fotografowania
  • mobilizowanie do poznawania historii regionu
  • propagowanie szkoły w środowisku lokalnym
  • organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace

Regulamin konkursu:

§ 1

Organizatorem konkursu fotograficznego jest:

Biblioteka Szkolna w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku.

§ 2

Współorganizatorkami konkursu są: Paulina Sekita – bibliotekarz,

Anna Ambrochowicz – nauczyciel języka polskiego.

§ 3

Uczestnikami konkursu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego.

§ 5

Uczestnicy przedstawiają fotografię obiektu związanego z szeroko pojętą historią Powiatu Działdowskiego (zabytek, miejsce, przedmiot).

§ 6

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną fotografię w formacie A4.

§ 7

Termin złożenia prac upływa 15 września 2020 roku.

Prace można składać w bibliotece szkolnej lub u pani Anny Ambrochowicz.

§8

Prace pod względem artystycznym i merytorycznym historycznym) będzie oceniać

Jury wybrane spośród nauczycieli.

§ 9

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

§10

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie

w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku.

Organizatorzy: