Projekt „Art makes perfect”

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku rozpoczął się międzynarodowy projekt eTwinning pt. „Art makes perfect” we współpracy ze szkołą z Turcji.

Celami projektu są: rozwijanie umiejętności językowych, artystycznych, współpracy i zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska naturalnego. Wspólna praca rozpoczęła się w lutym przez stworzenie logo projektu, następnie zostanie nagrany filmy i sfotografowana lokalna przyroda. Finał projektu jest planowany na maj 2020 i zakończy się zbudowaniem rzeźby z materiałów z recyklingu.

W projekcie bierze udział 15 uczniów z Lidzbarka, 16 z Turcji i po dwóch nauczycieli z każdej ze szkół. Koordynatorem polskiej strony jest anglistka z lidzbarskiego liceum pani Karolina Wrzeszczyńska.