Zajęcia na UWM

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi grupa biologów z naszego liceum wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez Wydział Biologii, Genetyki i Biotechnologii UWM w Olsztynie.

Profesjonalne zajęcia „Fotosynteza – klucz życia” odbywały się w Katedrze Fizjologii Genetyki i Biotechnologii Roślin. Pani profesor dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cieślak w bardzo interesujący i przystępny sposób zapoznała uczniów z rodzajami, przebiegiem fotosyntezy i znaczeniem w życiu organizmów. W części ćwiczeniowej młodzi biolodzy poznawali właściwości fizyczne i chemiczne chlorofilu oraz izolowali barwniki fotosyntetyczne.

Celem wyjazdu było upowszechnienie wiedzy z zakresu nauk biologicznych, kontakt z naukowcami i praca w profesjonalnym laboratorium naukowym, rozwijanie kompetencji i pasji, wzbudzanie ciekawości poznawczej, inspiracja do twórczego myślenia i zachwytu nad światem przyrody.