Stypendium „Absolwent dla Absolwenta” wręczone!

Dziś mieliśmy w szkole niezwykle miłą, kameralną (na prośbę Fundatorki) uroczystość – wręczenie stypendium „Absolwent dla Absolwenta”.

Dzięki zaangażowaniu pani Agnieszki Kalisz, Julia Szymańska, tegoroczna absolwentka, otrzymała wsparcie finansowe w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Pani Agnieszka Kalisz, Radna Rady Miasta, ufundowała to stypendium z własnej diety, a wszystko to zrobiła w trosce o dalszy rozwój lidzbarskiej młodzieży. Wręczając Julii symboliczny dyplom, Pani Kalisz zapowiedziała już kontynuację programu, zatem w kolejnym roku również możemy oczekiwać nagrodzenia maturzysty, który świetnie zda maturę i będzie miał pomysł na siebie oraz wizję swojego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Pani Kalisz ułatwia tą bezinteresowną pomocą start w dorosłość zdolnym, kreatywnym i potrafiącym działać społecznie młodym ludziom.

W tym roku uhonorowana została Julia Szymańska, która realizowała w rozszerzeniu język polski, wiedzę o społeczeństwie oraz geografię. Uczestniczyła w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego rozwijających kompetencje językowe dla uczniów uzdolnionych. Poszerzała horyzonty wiedzy i umiejętności poprzez udział w olimpiadach i konkursach: Wiedzy o Mediach oraz Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Chętnie włączała się w organizowanie różnych imprez klasowych, a także aktywnie uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego, gdzie dała się poznać jako świetna partnerka do dyskusji. Wiedza uczennicy znacznie wykraczała poza zakres materiału programowego, co wynikało z jej samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Średni wynik maturalny Julii był najwyższy w szkole i wyniósł 85%. Obecnie jest przyjęta na studia dzienne na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunek Lingwistyka praktyczna i copywriting.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku są niezwykle wdzięczni za ufundowanie przez Panią Agnieszkę Kalisz programu stypendialnego „Absolwent dla Absolwenta”. Dzięki ludziom takim jak Pani Kalisz, można na nowo uwierzyć w szczodrość i dobroć, a działania Radnej są ze wszech miar godne szacunku i naśladowania.

Jesteśmy dumni z takiej Absolwentki!

Dziękujemy!