Absolwent dla Absolwenta 2024

Z przyjemnością zawiadamiamy o kontynuacji fundowania przez naszą absolwentkę, Radną Rady Miejskiej, panią Agnieszkę Kalisz, stypendium „Absolwent dla Absolwenta” Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku, w wysokości 2500 PLN, o które ubiegać się mogą:

– maturzyści 2024, którzy zdali egzamin maturalny z wysoką ilością punktów,

– maturzyści 2024, którzy uzyskali wysoką średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły,

– maturzyści 2024, którzy pracowali oraz działali społecznie na terenie szkoły, miasta, gminy,

– maturzyści, którzy podejmą studia w roku akademickim 2024/2025 na uczelni wyższej.

Bliższe informacje uzyskacie u wychowawców i dyrektora szkoły, a do wglądu i pobrania PROGRAM oraz FORMULARZ.