Wektory życia

Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Pozwalają młodzieży ODKRYWAĆ otaczający świat,
lepiej POZNAWAĆ siebie i WYZNACZAĆ życiowe cele.

Czym są wektory życia?
To zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych,
umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

 • Jaki wpływ na moją przyszłość mają moje
  dzisiejsze decyzje i wybory?
 • Jak osiągnąć dojrzałość do miłości?
 • Jak i po co dbać o płodność oraz
  zdrowie prokreacyjne?
 • Jak przygotować się do rodzicielstwa?
 • Jak chronić się przed współczesnymi
  zagrożeniami?

Jak są realizowane?

„Wektory Życia” to projekt realizowany w formie
warsztatów psychoedukacyjnych, dla których przygotowano dwanaście różnorodnych scenariuszy.
Bazują one na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych. Warsztaty są prowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli.

Dlaczego warto nas wybrać?

Program otrzymał rekomendacje ekspertów w zakresie: merytoryczno-dydaktycznym od dr hab. Marty Komorowskiej-Pudło; naukowym od dr Emilii Lichtenberg-Kokoszki; medycznym od dr. n. med. Radosława Bernarda Maksyma.

Dlaczego stworzono warsztaty?
Warsztaty to odpowiedź na potrzeby młodzieży dotyczące budowania stabilnych relacji, udanego życia rodzinnego i osobistego poczucia szczęścia – aspektów życia sygnalizowanych jako priorytetowe w systematycznie przeprowadzanych badaniach. Program „Wektory Życia” ma na celu kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zdrowego stylu życia, sprzyjających zdrowiu prokreacyjnemu, a także wsparcie młodzieży w przygotowaniu do pełnienia przyszłych ról – małżeńskich i rodzicielskich.
Co zyskuje szkoła realizująca warsztaty?

 • Program psychoedukacyjny, skonstruowany zgodnie z rekomendacjami
  specjalistów dotyczącymi obecnego stanu zdrowia psychicznego
  młodzieży.
 • Wzbogacenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
  o działania zapobiegające uzależnieniom, podejmowaniu zachowań
  ryzykownych i depresji u uczniów.
 • Przygotowanego do realizacji programu nauczyciela.
 • Pomoce dydaktyczne do wielokrotnego wykorzystania.
  Co daje młodzieży uczestnictwo w zajęciach?
 • Klimat sprzyjający refleksji dotyczącej miłości, wartości życia,
  seksualności, zdrowia prokreacyjnego, małżeństwa i rodziny.
 • Możliwość zweryfikowania nieprawdziwych informacji na temat
  zdrowia prokreacyjnego uzyskiwanych od rówieśników lub w Internecie.
 • Przestrzeń do kształtowania postaw i budowania hierarchii wartości.
 • Pogłębienie relacji koleżeńskich i integrację zespołów klasowych.
 • Doskonalenie kompetencji społecznych.

Jakie korzyści niesie program dla rodziców?

 • Wsparcie w wychowaniu prorodzinnym i seksualnym.
 • Bodziec do podjęcia z dziećmi rozmów na ważne życiowe tematy.
 • Możliwość zacieśnienia i pogłębienia relacji rodzinnych i więzi z dzieckiem.
 • Współdziałanie w zakresie ochrony dzieci przed podejmowaniem
  zachowań ryzykownych, mogących mieć wpływ na ich życie i zdrowie teraz
  i w przyszłości.