Ślubowanie klas pierwszych

18 grudnia 2023 był niezwykle ważnym dniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców pierwszoklasistów z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku. Uczniowie klas: 1 a, 1 b, 1 c i 1 d złożyli ślubowanie i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Naszym pierwszoklasistom w tej ważnej dla nich chwili towarzyszyli uczniowie klas 3 a i 2 a, przedstawiciele technikum i branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Lidzbarku, rodzice oraz zaproszeni goście:

• Wicestarosta Działdowski Krzysztof Aurast

• Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek

• Zastępca Burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki

• Etatowy członek Zarządu Powiatu Działdowskiego Janusz Kaczmarek

• Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska

• pułkownik Marcin Stachowski – zastępca Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie

• podpułkownikowi Maciej Górzny – dowódca 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu

• podpułkownik Dariusz Szorc – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie

• podporucznik Marek Plizga z WCR Ostróda

• pułkownik rezerwy Ambroży Brzozowski

• straszy chorąży sztabowy Marcin Nowak z 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu

• starszy kapral Jan Kisiel i starszy kapral Marek Ewertowski z 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu

Ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych o profilach: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym i językowo-medycznym oraz oddzielnie – ze względów regulaminowych – uczniowie klasy I Oddziału Przygotowania Wojskowego. To historyczny moment dla naszej szkoły, bo po raz pierwszy w tym roku szkolnym ślubowanie złożyli właśnie kadeci OPW.

Oddział Przygotowania Wojskowego w naszym liceum otrzymał w tym roku szkolnym dotację w wysokości 124150 PLN, gdzie Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało 80% – 99320 PLN , a pozostałe 20% dotacji (24830 PLN) było wkładem własnym Powiatu Działdowskiego. Uzyskane pieniądze przeznaczono na zakup umundurowania dla uczniów i wyposażanie niezbędne dla prowadzenia nauki w tym oddziale.

Tekst ślubowania podkreślał to, co jest w szkole priorytetem: szacunek dla innych, szacunek dla prawa, wierność tradycji, historii, obowiązki wobec Ojczyzny i Nauki, a więc wartości, które były najważniejsze dla pokolenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – patrona LO w Lidzbarku.

Uczniom, składającym dziś ślubowanie, życzymy wysokiej motywacji do nauki i obowiązkowości w pracy na rzecz własnego rozwoju i przyszłości kraju. Rodzicom uczniów klas I życzymy dumy z własnych dzieci.