Uroczystość rozpoczęcia roku w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, który od 1 września 2022 roku tworzy liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I stopnia, odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.

W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście: Starosta Działdowski Paweł Cieśliński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego Marlena Perzyńska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Edyta Marszak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka, kierownik Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Justyna Burzyńska i przedstawiciel pracodawców Jerzy Masłowski.

Wszystkich obecnych powitała dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku Dorota Sadowska. Głos zabrał też starosta Paweł Cieśliński, który złożył podziękowania panu Andrzejowi Piątkowskiemu za współpracę w dotychczasowym zarządzaniu szkołą oraz wykonywanie obowiązków dyrektora, a następnie pogratulował pani Dorocie Sadowskiej objęcia od 1 września 2022 r.  stanowiska  Dyrektora Zespołu  Szkół  im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku. Starosta Działdowski Paweł Cieśliński w swojej wypowiedzi podkreślił, że Powiat Działdowski w zakresie zdawalności z tegorocznego egzaminu maturalnego zajął bardzo wysoką drugą pozycję w województwie warmińsko-mazurskim, osiągając zdawalność na poziomie 82%. „Ten wynik świadczy o skuteczności i efektywności kształcenia w naszych szkołach. Jest to wspólny sukces uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Składam Wam wszystkim serdeczne gratulacje”. Jednocześnie Starosta Działdowski Paweł Cieśliński dodał, że Powiat Działdowski dokłada wielu starań, aby polepszyć warunki nauki i pracy w prowadzonych szkołach oraz placówkach. Przeprowadza remonty i inwestycje oraz systematycznie doposaża jednostki w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. Następnie Starosta Działdowski całej społeczności szkolnej życzył udanego roku szkolnego 2022/2023, nieustającego zapału do pracy, wytrwałości w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów oraz wzajemnej życzliwości i otwartości. Po wystąpieniach wykład inauguracyjny „Przyszłość energetyki” wygłosił Piotr Bojek, analityk Międzynarodowej Agencji Energetycznej z siedzibą w Paryżu.

Fot. Anna Wółkowska