MIĘDYBIBLIOTECZNY KONKURS ARTYSTYCZNY „Pocisk na wirusa”

REGULAMIN MIĘDYBIBLIOTECZNEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO

„Pocisk na wirusa”

organizowanego przez

Bibliotekę Szkolną w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku

oraz biblioteki szkolne Gminy Lidzbark

 Cele konkursu:

  • wyrażenie emocji związanych z czasem pandemii, izolacji, lockdownu
  • umiejętność nietłumienia i wyzwalania negatywnych uczuć, zamiany ich na tekst kultury (arteterapia)
  • doskonalenie umiejętności wyrazu artystycznego
  • mobilizowanie do ekspresji twórczej
  • propagowanie bibliotek w środowisku lokalnym
  • prezentacja wyróżnionych prac

Regulamin konkursu:

§ 1

Organizatorem konkursu są:

Biblioteka Szkolna w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku oraz biblioteki szkolne Gminy Lidzbark .

§ 2

Współorganizatorkami konkursu są: Paulina Sekita – bibliotekarz,

Anna Ambrochowicz – nauczyciel języka polskiego.

§ 3

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół Gminy Lidzbark.

§ 5

Uczestnicy przedstawiają dowolną pracę artystyczną (muzyczną, filmową, plastyczną, literacką), która wyraża emocje, opisuje rzeczywistość pandemii, lockdownu, izolacji.

§ 6

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie lub zespołowo wykonaną pracę.

§ 7

Termin złożenia prac upływa 31 maja 2021 roku.

Prace wraz ze ZGODĄ (skan/zdjęcie) należy przesyłać na adres: bibliotekolo@wp.pl.

§8

Prace pod względem artystycznym będzie oceniać

Jury wybrane spośród nauczycieli bibliotekarzy.

§ 9

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

§10

Zwycięskie prace zostaną opublikowane w Internecie.