„Absolwent dla Absolwenta” przyznany!

Już po raz drugi Radna Rady Miejskiej, pani Agnieszka Kalisz, ufundowała stypendium „Absolwent dla Absolwenta” Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku – tym roku otrzymała je Paulina Moszczyńska, absolwentka z klasy 3b.

Ze względów zawodowych i epidemiologicznych Fundatorka zrezygnowała z uroczystego wręczenia stypendium na terenie szkoły.

W imieniu Uczniów, Pracowników i Dyrekcji dziękujemy za nagrodzenie Pauliny i cieszymy się, że w przyszłym roku kolejny absolwent będzie mógł ubiegać się o tak zaszczytne wyróżnienie.