Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

Obowiązkowo prosimy zapoznać się z Procedurami zapewniania bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku w czasie trwania epidemii.

Wszystkich Uczniów i Rodziców zapraszamy do uważnej lektury.

Procedury powstały, by zapewnić bezpieczny powrót do szkoły wszystkim Uczniom, Nauczycielom oraz by nie narażać na niepotrzebne niebezpieczeństwo Rodziców i Opiekunów.

Naszym wspólnym obowiązkiem jest ich przestrzeganie!

Plik PDF jest dostępny w tym linku: PROCEDURY