Podania do szkoły

Drodzy ósmoklasiści!

Od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15:00 składamy podania o przyjęcie do szkoły. Od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15:00 uzupełnienie podań o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 10 lipca upływa termin składania podań o przyjęcie do szkoły! Od 31 lipca do 4 sierpnia należy uzupełnić dokumenty rekrutacyjne o zaświadczenie o wyniku sprawdzianu ósmoklasisty. Szczegóły w zakładce regulamin rekrutacji. Podania można składać elektronicznie na maila: rekrutacjalo@wp.pl lub wrzucając podanie do skrzynki wystawionej przed szkołą lub pocztą tradycyjną.

PS. Podanie wysłane elektronicznie podpisane ma być po prostu komputerowo imieniem i nazwiskiem ucznia i rodzica.

Wszelkich informacji udziela się pod telefonami: 23 696 13 18(szkoła) lub 601 905 991 (K.Zabłotny, przew. zespoło ds promocji szkoły)