Lidzbarski limeryk – regulamin konkursu

REGULAMIN

KONKURSU BIBLIOTECZNEGO „LIDZBARSKI LIMERYK”

  1. Organizator: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku – bibliotekarka Paulina Sekita, polonistka Anna Ambrochowicz.

Współorganizatorzy:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku – dyrektor Edyta Marszak.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku – bibliotekarka Małgorzata Waleszkowska.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku – bibliotekarka Małgorzata Raczyńska.

  • Termin:  01.04. 2020 r. – 31.05.2020.
  • Cele konkursu: propagowanie sztuki poetyckiej, upowszechnianie kultury słowa , uświetnienie uroczystości obchodów powrotu Lidzbarka i Powiatu Działdowskiego do macierzy.
  • Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców Powiatu Działdowskiego. Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje poprzez złożenie tekstu utworu.

Napisany limeryk, nigdzie dotąd niepublikowany, należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

bibliotekolo@wp.pl

z tematem e-maila: Konkurs biblioteczny „Lidzbarski limeryk”

do 31.05.2020 roku.

  • Uczestników będzie oceniać Jury złożone z Organizatorów.
  • Uczestnicy przedstawiają jeden autorski limeryk, nigdzie dotychczas niepublikowany, w którego treści została ujęta nazwa „Lidzbark” lub inna nazwa miejscowa z Powiatu Działdowskiego.
  • Kryteria oceny:

-zgodność z tematem,

-zachowanie cech gatunkowych limeryku (krótki, żartobliwy wiersz oparty na groteskowym dowcipie, mający charakter igraszki słownej, związany z nazwą miejscowości; złożony z pięciu wersów o porządku rymów aabba; gdzie pierwszy wers przedstawia głównego bohatera i miejsce akcji (nazwa miejscowa), kolejne trzy opisują zabawną akcję, a piąta linijka jest humorystyczną puentą.)

-jakość literacka utworu.

9.            Laureaci konkursu otrzymują nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

10.          Pozostałe ustalenia:

warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie pisemnej ZGODY rodzica/opiekuna uczestnika niepełnoletniego na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika (w przypadku korespondencji elektronicznej prosimy o przesłanie zdjęcia lub skanu wypełnionej ZGODY albo po prostu wypełnionego elektronicznie dokumentu). Uczestnik, zgłaszając swój utwór do konkursu, wyraża jednocześnie zgodę na publikację limeryku przez Organizatorów i akceptuje warunki polityki prywatności zawarte w KLAUZULI RODO.W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury w porozumieniu z organizatorami.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy i Współorganizatorzy

ZGODA