Ogłoszenie

Szanowni Państwo – Rodzice, Uczniowie!

Od 26 marca 2020  – w przypadku przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole- zmienimy zasady stosowanej od 12 marca 2020  pracy zdalnej uczniów i nauczycieli. Wszelkie informacje dotyczące zasad pracy zdalnej (obowiązki ucznia, nauczyciela, formy pracy, sposoby i zasady oceniania i klasyfikowania ) zostaną przekazane Państwu przez dziennik elektroniczny. Jesteśmy na etapie przygotowania zmiany, czekamy na rozporządzenie MEN w tej sprawie.

Proszę codziennie logować się w librusie. Przez cały tydzień pomagaliśmy, instruowaliśmy tych, którzy zgłosili kłopoty w korzystaniu z dziennika elektronicznego. Jeśli mimo to nadal występują , proszę o telefon do szkoły dziś tj. 19 marca do godziny 14.30 (23 69 61 318). Jutro 20 marca i w poniedziałek 23 marca tylko mailowo – lidzbarklo3@wp.pl. Od 24 marca znów możliwość połączeń telefonicznych.

D. Sadowska