LO w Lidzbarku Szkołą równych szans

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku zakończono inwestycję pod nazwą „Szkoła równych szans”.  Jej celem była likwidacja  barier architektonicznych poprzez montaż platformy  schodowej oraz modernizację łazienki na parterze budynku  z jednoczesnym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  Tym samym  parter placówki będzie dostępny  dla  niepełnosprawnych uczniów  i partnerów liceum.

  Na realizację inwestycji pozyskano środki z funduszy PFRON  w ramach „Programu wyrównywanie różnić między regionami III „ w obszarze B.

Projekt Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku wpisuje się w działania władz Powiatu Działdowskiego zmierzające do dostosowania poszczególnych placówek oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Łączny koszt inwestycji wynosił  106.893, 15 zł , w tym :

Środki Powiatu Działdowski ego  73.782,23 zł

Środki PEFRON  33.110,92 zł.