Rozmowy o pięknie i guście w sztuce

14 marca 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku gościliśmy akwarelistę pana Karola Afeltowicza i wystawę jego prac malarskich. Spotkanie było programowo związane z lekcją wiedzy o kulturze, ale oprócz wartości dydaktycznych rozwijało także potencjał artystyczny naszych uczniów, ich kreatywność, zwracało uwagę na problem wolności twórczej i ocenę sztuki.

Pan Afeltowicz w niezwykle twórczy, a le i w odbiorze przystępny sposób, spontanicznie i z humorem prowadził rozmowę z uczniami o niuansach sztuki i osobistych fascynacjach, które znalazły odbicie w akwarelach i olejach prezentujących uroki m.in. Lidzbarka, Berlina, Jerozolimy i Wenecji.

Uczniowie przynieśli na spotkanie swoje prace, jeden z uczniów „na żywo” pracował przy mistrzu, ale wszyscy mogli liczyć na merytoryczne uwagi.

Wystawa jest dostępna do 20 marca 2019 r. i obejrzą ją również Rodzice naszych uczniów.

Organizatorzy wystawy dziękują panu Karolowi Afeltowiczowi za żywy kontakt z młodzieżą, spontaniczność, która przełamała dystans i pozwoliła na naturalne obcowanie ze sztuką.