Ogólnopolski sukces – I miejsce za esej pt. „Karę trzeba przeżyć”!

 

Aleksandra Zientarska uczennica klasy maturalnej w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Zadaniem dla naszej licealistki było napisanie eseju na jeden z podanych przez Organizatorów zagadnień. Pracę konkursową uczennicy zatytułowaną „Karę trzeba przeżyć” wysoko oceniła komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Głównym celem konkursu było upowszechnianie w środowisku szkolnym wiedzy na temat praw i wolności chronionych oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczegóły znajdziecie tutaj .