Nasi licealiści wzięli udział w olsztyńskiej debacie o handlu ludźmi

W poniedziałek 29 października br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się debata o handlu ludźmi połączona z projekcją filmu pt. „Uprowadzona” w reż. Pierre Morela. Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości społecznej nauczycieli, pedagogów i uczniów na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Licznie zgromadzeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz ze swoimi opiekunami wysłuchali wykładu, podczas którego omówione zostały aspekty prawne pojęcia handlu ludźmi, metody działania sprawców oraz różnorodne formy współczesnego niewolnictwa.

Uczestnicząca w spotkaniu młodzież poznała zasady bezpieczeństwa związane z wyjazdami zagranicznymi w celach turystycznych bądź zarobkowych. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa mobilna dotycząca problematyki handlu ludźmi, która powstała w ramach projektu pn. „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi”, realizowanego przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(źródło: Kuratorium Oświaty w Olsztynie)