Uroczystość odsłonięcia krzyża

 

Przedstawiciele z naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia krzyża upamiętniającego miejsce pochówku mieszkańców Lidzbarka i okolic zmarłych na skutek dżumy, połączoną z nabożeństwem. Ceremonia, która miała nie tylko wymiar religijny, ale przede wszystkim historyczny odbyła się 12 października 2018 r. w lesie przy Szosie Lubawskiej. Ważnym akcentem tego wydarzenia było odczytanie przez naszą młodzież listu do potomnych, który zamknięty w metalowej tubie zakopano pod krzyżem. Podążając za sensem słów Wisławy Szymborskiej „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”, szkoła wyraziła ogromną chęć opieki nad miejscem pamięci o swoich przodkach, dotkniętych wielką tragedią. Głównym inicjatorem odnowienia Krzyża był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku, wykonawcą Nadleśnictwo Lidzbark, liceum zaś partnerem podniosłego przedsięwzięcia.