Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. K.K.  Baczyńskiego w Lidzbarku, Garbuzy 20, 13-230 Lidzbark: 


Spółdzielcza Grupa Bankowa
06 8215 0006 2001 0014 5596 0002
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę