Pracownicy

Nauczyciele w roku szkolnym 2022/2023:

mgr Dorota Sadowska – dyrektor szkoły, doradztwo zawodowe

mgr Joanna Piórkowska – wicedyrektor szkoły, chemia

mgr Aldona Bakulska – matematyka

mgr Piotr Czajkowski – podstawy przedsiębiorczości, historia i teraźniejszość

mgr Justyna Filipek – język niemiecki

mgr Tomasz Lewandowski – język angielski

ks. mgr Dawid Lewicki – religia

mgr Kazimierz Małkowski – informatyka, wychowanie fizyczne

mgr Zbigniew Margalski – geografia

mgr Maria Markowska – biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Aneta Mielczarek – język polski

mgr Ewa Mroczkowska – język angielski

mgr Anna Piechowiak – matematyka

mgr Paulina Sekita – język polski, filozofia

mgr Jakub Sontowski – geografia

mgr Michał Świniarski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Ulatowska – wychowanie fizyczne

mgr Wioletta Warlikowska – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Wółkowska – język polski 

mgr Karolina Wrzeszczyńska – język angielski

mgr Lidia Zastawna – historia, wiedza o społeczeństwie

Biblioteka:

mgr Paulina Sekita – bibliotekarz

Pedagog szkolny:

mgr Justyna Filipek