Pracownicy

Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021:

mgr Dorota Sadowska – dyrektor szkoły, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

mgr Anna Ambrochowicz – język polski, warsztaty dziennikarskie

mgr Aldona Bakulska – matematyka

mgr Justyna Filipek – język niemiecki

mgr Jacek Kraynik – historia, historia i społeczeństwo

mgr Marzena Margalska – geografia

mgr Maria Markowska – biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ewa Mroczkowska – język angielski

ks. mgr Marcin Nowicki – religia

mgr Joanna Piórkowska – chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie

mgr Paulina Sekita – język polski, filozofia

mgr Michał Świniarski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa 

mgr Karolina Wrzeszczyńska – język angielski

mgr Krzysztof Zabłotny – matematyka, fizyka, przyroda, informatyka, innowacje matematyczne

Biblioteka:

mgr Paulina Sekita – bibliotekarz

Pedagog szkolny:

mgr Justyna Filipek