Koła zainteresowań

Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 – prowadzimy zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad, rozwijające zdolności, sportowe i artystyczne oraz konsultacje dla uczniów, mających trudności w nauce.

Szczegółowy harmonogram dostępny u nauczycieli prowadzących i TUTAJ