Drodzy Uczniowie!

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczniemy z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja, dystans, maseczka) w klasach.

1 września 2021 roku zapraszamy uczniów do im przypisanych sal lekcyjnych:

– o godzinie 9.00 klasę 1A do sali AV – wejście od strony parkingu (jak przy rekrutacji),

– o godzinie 9.00 klasę 2A do sali nr 7 na II piętrze – wejście główne,

– o godzinie 9.15 klasę 2B do sali nr 6 na I piętrze – wejście główne,

– o godzinie 9.30 klasę 3A do sali nr 4 na I piętrze -wejście główne,

– o godzinie 9.15 klasę 3B do sali nr 3 na II piętrze -wejście główne,

– o godzinie 9.30 klasę 3C do sali nr 6 na II piętrze -wejście główne.

Pamiętajcie o procedurach!