Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza

W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości nasi drugoklasiści (z klas 2b i 2c) włączyli się w warsztaty Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, które zostały zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i NBP:

22 marca  godz. 11.30- 14.00   – „Brać kredyt czy nie brać ? Co młody człowiek powinien wiedzieć zanim podpiszę umowę kredytową”.

23 marca godz. 11. 00 – 12.30  – „Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych?”

24 marca godz. 9.00- 11.00 – „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie”.

Idea i cel GMW

Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Zasięg GMW

Dotychczas w ośmiu edycjach, zapoczątkowanej w 2012 r. kampanii GMW, wzięło udział ok. 40 milionów dzieci i młodzieży ze 170 krajów na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 63 tysięcy instytucji, w tym instytucji publicznych, tj. banki centralne, instytucje nadzorujące krajowe rynki finansowe, ministerstwa finansów, ministerstwa edukacji, a także szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Organizator GMW

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE.

Hasło przewodnie GMW 2021

Hasło przewodnie edycji GMW 2021, która odbędzie się w dniach 22-28 marca, brzmi: Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze – Take care of yourself, take care of your money. Hasło to podkreśla konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.

Oficjalny slogan GMW

Oficjalny slogan GMW brzmi: Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj. Początkowo wykorzystywany jako hasło przewodnie GMW 2017, a następnie przekształcony w slogan całej kampanii GMW, wyraża główny jej przekaz i wpisuje się w realizację jej celu poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży nie tylko do racjonalnego zarządzania swoimi pieniędzmi, ale również do dzielenia się zdobytą wiedzą z rodziną i całą społecznością.

Krajowy koordynator GMW

Rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Koordynacja GMW odbywa się w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Kierunki rozwoju GMW

Kampania GMW jest skutecznym narzędziem do podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych przyszłych uczestników rynku finansowego. Głównym założeniem kampanii GMW, które decyduje o jej rozwoju, jest wielopoziomowa współpraca pomiędzy instytucjami, praktykami edukacji finansowej i edukatorami zaangażowanymi bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także samymi adresatami GMW, na gruncie lokalnym i w wymiarze międzynarodowym.