Badanie czytelnictwa w naszej szkole

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku mogli w ubiegłym tygodniu (2-5.03.2021) wypełnić anonimową ankietę, badającą czytelnictwo. Kwestionariusz składał się z 12 poleceń, które miały za zadanie poznać: płeć, klasę ankietowanych, najczęstszy sposób spędzania wolnego czasu, stosunek do czytania, powód czytania, okoliczności czytania, formę nośnika, ulubiony gatunek książki, ilość przeczytanych książek, czas poświęcony na czytanie ulubionego pisarza i ostatnio przeczytaną pozycję.

W badaniu wzięło udział 68 uczniów  – 76,5% dziewczyn i 23,5% chłopców.

Najwięcej respondentów uczęszcza do drugiej klasy – 57,4%, do pierwszej – 26,5%, a do trzeciej -16,2%.

W czasie wolnym najchętniej młodzież słucha muzyki, przegląda Internet, spotyka się z rodziną i przyjaciółmi. Czytanie wraz z uprawianiem sportu znajduje się na piątym miejscu po oglądaniu telewizji. Procentowe wyniki przedstawia poniższy wykres:

Czytanie lubi 2/3 ankietowanych – pozostała część uczniów uważa je za konieczność wypływająca z nauki.

Do głównych powodów czytania ankietowani zaliczają:

  • chęć poszerzenia wiedzy
  • czytanie mnie relaksuje/odpręża
  • fakt, że czytanie jest modne
  • czytanie to moje hobby
  • konieczność nauki
  • odczuwam presję rodziny/środowiska
  • chęć zrobienia czegoś innego niż zwykle
  • z nudów
  • ciekawość, zainteresowanie tematem
  • sprawienie przyjemności

Książki najczęściej czytają uczniowie w czasie wolnym (64%) i w czasie nauki (35%).

Sięgają najczęściej po książki drukowane (65%), zaś największą popularnością czytelniczą cieszą się wpisy na mediach społecznościowych (56%)  i artykuły internetowe (54%), co pokrywa się ze wskazaniami co do spędzania wolnego czasu (surfowanie po Internecie).

Poniższy wykres przedstawia najczęściej czytane gatunki:

Ponad połowa pytanych (59%) poświęca na czytanie co najmniej godzinę dziennie. 80% ankietowanych przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu miesiąca, a 6 % badanych wskazało na co najmniej 4 przeczytane pozycje. Najczęściej uczniowie wskazują lekturę szkolną jako ostatnio przeczytaną książkę (Makbet, Hamlet, Zbrodnia i kara).

10 % badanych nie ma ulubionego pisarza i dominują wśród ankietowanych pojedyncze wskazania autorów. Kilkoro uczniów uznało  Jenny Han za ulubioną autorkę.