Regulamin XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 1. Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku.

Anna Ambrochowicz, Paulina Sekita – polonistki.

 • Termin: 12. 03. 2021 r.
 • Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku.
 • Cele konkursu: propagowanie piękna polskiej poezji, upowszechnianie kultury słowa
  i sztuki recytacji, uświetnienie uroczystości święta patrona szkoły.
 • Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych. Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje poprzez eliminacje szkolne. Szkoła typuje trzyosobową reprezentację. Zgłoszenia do konkursu (KARTA ZGŁOSZENIA i przedłożenie pisemnej ZGODY rodzica/opiekuna na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika – dokumenty mogą być zeskanowane) wraz z nagranym wykonaniem utworu konkursowego należy kierować na e-mail:

lidzbarklo3@wp.pl

paulina.sekita@wp.pl

lub nagrać na płycie CD i wysłać pocztą na adres:

Liceum Ogólnokształcące

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Garbuzy 20

13-230 Lidzbark

z dopiskiem/tematem maila: Konkurs recytatorski

do 10 marca 2021 roku.

 • Wykonawców będzie oceniać Jury profesjonalne.

Podczas recytacji uczestnik ma prawo zastosować elementy gry aktorskiej lub skorzystać z akompaniamentu muzycznego.

 • Kryteria oceny: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.

9.         Laureaci konkursu otrzymują nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Nagrody zostaną przesłane pocztą

10.       W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury w porozumieniu
z organizatorami.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Anna Ambrochowicz Paulina Sekita

ZAŁĄCZNIKI – karta zgłoszenia i zgoda