Konkurs biblioteczny „Pięknie życzymy”

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin III edycji Konkursu Bibliotecznego „Pięknie życzymy”

Cele konkursu:

  • doskonalenie umiejętności projektowania druków użytkowych
  • krzewienie kultury słowa
  • mobilizowanie do kreatywnej i estetycznej pracy twórczej
  • propagowanie szkoły w środowisku lokalnym
[Grafika przedstawia białego bałwanka na błękitnym tle, pod bałwankiem widnieje biały napis "Pięknie życzymy!"]
[Grafika przedstawia białego bałwanka na błękitnym tle, pod bałwankiem widnieje biały napis „Pięknie życzymy!”]

Regulamin konkursu:

1 Organizatorem konkursu bibliotecznego jest:

Biblioteka Szkolna w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku.

2 Współorganizatorkami konkursu są:

Paulina Sekita – bibliotekarz,Anna Ambrochowicz – nauczyciel języka polskiego.

3 Uczestnikami konkursu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego.

4 Uczestnicy przygotowują za pomocą dostępnych narzędzi edytorskich, programów graficznych druki okazjonalne (kartka, plakat, grafika, ulotka) z życzeniami świątecznymi (z okazji Bożego Narodzenia, Nowego Roku).

5 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie sporządzoną pracę w wersji elektronicznej, respektującej zapisy prawa autorskiego (tzn. nie będącej kopią, plagiatem cudzych wytworów).

6 Termin złożenia prac upływa 18 grudnia 2020 roku.Prace w formacie jpg., png. lub pdf. należy nadsyłać na adres: bibliotekolo@wp.pl

7 Prace pod względem artystycznym i merytorycznym (językowym) będzie oceniać Jury wybrane spośród nauczycieli.

8 Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe.

9 Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku.