Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Uczniowie przychodzą 1 września 2020 roku do szkoły wg ustalonego porządku i udają się do wskazanych sal. Wchodząc do szkoły, muszą zachować dystans społeczny (minimum 1,5 m odstępu), zdezynfekować ręce oraz mieć zasłonięte usta i nos (maseczka lub przyłbica).

Wejściem głównym wchodzi klasa:

  • 1a o godzinie 9.00 i udaje się do sali nr 7 na drugim piętrze
  • 1b o godzinie 9.30 i udaje się do sali nr 7 na pierwszym piętrze
  • 2b o godzinie 9.30 i udaje się do sali nr 3 na drugim piętrze
  • 2c o godzinie 10.00 i udaje się do sali nr 6 na drugim piętrze
  • 3a o godzinie 10.00 i udaje się do sali nr 4 na pierwszym piętrze
  • 3b o godzinie 9.00 i udaje się do sali nr 6 na pierwszym piętrze

Wejściem przez salę gimnastyczną (koło zegara słonecznego) wchodzi klasa:

  • 2a o godzinie 9.00 i udaje się do Sali AV na parterze

Uczniowie klas drugich i trzecich przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego z kluczykami do szafek w szatni szkolnej!

Zebranie z Rodzicami pierwszoklasistów odbędzie się 2 września 2020 roku.

Rodziców uczniów klasy 1a zapraszamy na godzinę 16.00 do sali AV na parterze.

Rodziców uczniów klasy 1b zapraszamy na godzinę 16.30 do sali nr 6 na pierwszym piętrze.

Pamiętajmy o PROCEDURACH