Współpraca z wyższymi uczelniami

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie LO w Lidzbarku uczestniczyli w:

  • cyklu wykładów „Czwartki z humanistyką” na UWM w Olsztynie
  • wykładach „Akademia Młodego Europejczyka” prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu Gdańskiego
  • warsztatach „Praktyk biznesu” prowadzonych przez wykładowców ze SGH w Warszawie
  • lekcjach o funduszach europejskich organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju
  • wykładach „Zadania Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego” na UWM w Olsztynie
  • cyklu wykładów na Wydziale Matematyki i Informatyki  UWM w Olsztynie
  • e-konferencji „Dzień planowania kariery zawodowej” organizowanej przez WSiP