Oferta 2021/2022

Zapraszamy do naszej szkoły!

Planujemy otworzyć

Planujemy otworzyć również oddział dwujęzyczny, w którym część godzin z biologii i matematyki będzie realizowana w języku angielskim.

W tej klasie przedmioty realizowane w rozszerzeniu to matematyka i biologia