Informacja w ramach profilaktyki zdrowotnej

Szanowni Państwo,
w ramach profilaktyki zdrowotnej proszę, by uczniowie chorzy na grypę lub mający objawy grypopodobne pozostawali w domu do czasu wyleczenia.

Pamiętajmy także, że najważniejszym działaniem profilaktycznym jest przestrzeganie zasad higieny, w tym częste mycie rąk z użyciem mydła i ochrona podczas kaszlu i kichania.

W przypadku powrotu z terenów, na których występuje koronawirus i zaobserwowaniu objawów grypopodobnych należy powiadomić Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Działdowie i zgłosić się na szpitalny oddział zakaźny. W razie wątpliwości – Infolinia NFZ 800-190-590.

Dorota Sadowska
dyrektor szkoły